Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

Jednou větou  

 

Školní rok 2019/2020

 • V pondělí 2.9. 2019 jsme zahájili všichni společně nový školní rok. Do MŠ je zapsáno 23 dětí, do ZŠ 21 dětí. Žáky přišel přivítat i starosta obce Jiří Černý. Foto

 • V týdnu od 1.10. do 21.10. 2019 se všechny děti i zaměstnanci naší školy zapojili do projektu STROMY, abychom si na závěr připomněli Den stromů, který v ČR  připadá na 20.října. Foto

 • V pondělí 2.12. 2020 žáci ZŠ společně se žáky ZŠ Velké Hamry II ( Hamrska) navštívili Prahu. Hlavním cílem byla exkurze v prostorách Pražského hradu, které byly u příležitosti stého výročí založení Kanceláře prezidenta republiky zpřístupněny na dva dny školám. Zajímavá a příjemná byla procházka přes Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí na metro. Metrem jsme se přepravili na Černý most a to byl také zážitek. Foto

 • V sobotu 7.12. 2020 se konalo u naší školy Adventní setkání spojené s rozsvícením betléma. Děti MŠ i žáci ZŠ vystoupili s krátkým programem. Připravený byl malý adventní trh, občerstvení a hrála nám kapela Naboso.I přes nepřízeň počasí přišlo hodně rodičů i našich spoluobčanů. Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s Obcí Zlatá Olešnice a Mysliveckým spolkem Zlatník. Foto

 • V úterý 17.12. 2020 proběhla v MŠ Vánoční besídka pro rodiče. Děti si připravily písničky, tanečky, básničky a zahrály pohádku. Pro rodiče upekly společně s paní učitelkou jablečný závin a připravily drobné občerstvení. Všichni jsme si užili příjemnou předvánoční atmosféru. Foto

Školní rok 2018/ 2019

 • V pondělí 3. září  2018 začal nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo v nově vybudovaných prostorách školy. Bývalý byt v přízemí byl během prázdnin přestavěn na novou třídu, školní družinu a sborovnu. Chybí ještě dokončit sociální zařízení. Novou třídu v přízemí využívá 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník společně s MŠ obývá první patro. V tomto školním roce je do MŠ zapsáno 22 dětí a ZŠ navštěvuje 24 žáků.

 • Děti MŠ vyjely do spřátelené MŠ Plavy za pohádkou Sněhurka. 

 • V pátek 26.10. 2018 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.  Připomněli  jsme si 100. výročí založení Československé republiky a předvedli nově vybudované prostory školy. Děti společně s vyučujícími a rodiči připravily výstavku předmětů z první poloviny minulého století, která ukazovala, jak žili naši předkové v době, kdy naše republika vznikala. Děkujeme všem, kteří pomohli tuto akci uspořádat. 

 • V úterý 27. 11. 2019 všechny děti naší školy navštívily Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Profesionální hasiči nám připravili zajímavou prohlídku a děti byly nadšené. Děkujeme za milé přijetí. Odpoledne jsme stihli návštěvu Dinoparku.

 • V sobotu 8.12. 2019 jsme v areálu školy uspořádali již tradiční Adventní setkání. Děti vystoupily s krátkým porogramem - zahrály divadlo a zazpívaly. S prodejem a přípravou občerstvení nám pomohli členové MS Zlatník Obec Zlatá Olešnice i  další spoluobčané. Velký úspěch měly sejkory pečené postaru. K tomu nám ve druhé části odpoledne hrála kapela Naboso.

 • V týdnu od 21.1. do 25.1. 2019 děti MŠ a žáci ZŠ absolvovali lyžařský výcvik. Skvělí instruktoři, nádherné počasí a spokojené děti. Děkujeme Skiareálu Zlatá Olešnice.

 • Ve středu 20.2. 2019 jsme v naší sokolovně zahájili další rok projektu Malotřídky pospolu turnajem ve vybíjené. Jedenáct týmů ze ZŠ Kořenov, ZŠ Plavy, ZŠ Slaná u Semil a ZŠ Zlatá Olešnice se utkalo v boji  o cenné poháry. Naše škola letos vybojovala celkem dva.

 • V úterý 19.3. 2019 pokračoval projekt Malotřídky pospolu závodem ve slalomu na lyžích na sjezdovce U Čápa. Výborné podmínky a skvěle připravený závod. O závody je mezi dětmi rostoucí zájem. Naši žáci reprezentovali výborně - získali jsme zlato, stříbro a bronz.

 • Ve středu 27.3. 2019 žáci ZŠ pod vedením paní Šulcové předvedli krátké recitační vystoupení našim seniorům v klubovně restaurace V Údolí. 

 • Ve čtvrtek 4.4. 2019 proběhlo školní kolo v recitaci. Přihlášení žáci přednesli své básničky a tříčlenná porota vybrala zástupce naší školy na přehlídku do Slané u Semil.

 • Ve středu 17.4. 2019 jsme společně se ZŠ Kořenov odjeli do Slané u Semil na recitační přehlídku, která je předposlední akcí projektu Malotřídky pospolu. Přehlídky se zúčastnili všichni žáci,někteří jako recitátoři jiní jako diváci. Na tuto akci připravila žáky paní Šulcová a připravila je výborně. Získali přední umístění.

 • V pátek 12.4. 2019 zahájili žáci ZŠ v bazénu ZŠ Velké Hamry oblíbený plavecký výcvik. Celkem absolvovali pět dvouhodinových lekcí. 

 • V pondělí 6.5. 2019 žáci ZŠ v rámci dotačního programu KRNAP navštívili edukační centrum a záchrannou stanici pro poraněná zvířata ve Vrchlabí. 

 • V pátek 31.5. 2019 jsme oslavili Den dětí společně s rodiči, prarodiči i spoluobčany. Celé odpoledne probíhalo v námořnickém stylu - kostýmy celých rodin i úkoly na jednotlivých stanovištích. S organizací odpoledne nám pomohli členové Mysliveckého spolku Zlatník.

 • Ve čtvrtek 6.6. 2019 jsme všichni společně vyrazili na školní výlet na hrad Pecka. Pro děti byl připravený výchovně zábavný program Princ Bajaja. Prohlédly si hrad (nejvíce zaujala mučírna) a nakoupily suvenýry. Výlet jsme zakončili v cukrárně u Zlaté Pecky výbornou zmrzlinou.

 • V úterý 11.6. 2019 děti z MŠ sportovaly společně s dětmi z MŠ Plavy. Běhaly 50 m, házely tenisovým míčkem a skákaly z místa. Tradiční Školkiáda proběhla na hřišti v Plavech.

 • Ve středu 19.6. 2019 všechny děti naší školy opět sportovaly. V rámci celorepublikového T - Mobile olympijského běhu děti běžely tratě od 300 m po 1 km. Vyhráli všichni.

 • Ve čtvrtek 20.6. 2019 proběhla v ZŠ Plavy poslední akce projektu Malotřídky pospolu - Atletický trojboj. Zúčastnili se všichni žáci zapojených škol - Kořenov, Plavy, Slaná u Semil, Zlatá Olešnice. Další rok setkávání žáků a pedagogů přinesl mnoho pěkných chvil, nových zkušeností a poznání. Po prázdninách bude oblíbený projekt pokračovat.

 •  Pátek 28.6. 2019 - vysvědčení a hurá prázdniny................

Školní rok 2017/2018

 • V pondělí 4. 9. 2017 jsme všichni zahájili nový školní rok. Základní školu bude navštěvovat 21 žáků, Mateřskou školu 20 dětí. Do prvního ročníku nastoupilo 7 nových žáků, kteří dostali na uvítanou malé dárečky. Foto.

 • Ve čtvrtek 14. 9. byla zahájena první lekcí "Sportovní školička" pro děti z mateřské školy. V poslední sedmé lekci si děti doskáčou pro svou medaili. Foto.

 • V  pátek 6.10. Tým silniční bezpečnosti libereckého kraje, vedl výchovně vzdělávací program pro děti mateřské školy. Děti si vyzkoušely správné a bezpečné připoutání v autosedačce a seznámily se s reflexními prvky. Domů si odnesly reflexní pásek a omalovánky. Foto.

 • Ve čtvrtek 16.11. přednesli naši předškoláci básničky rodičům s novými občánky Zlaté Olešnice. Foto.

 • Školáci se v pondělí 4.12. při Výchovně vzdělávacím programu Záchranné služby libereckého kraje naučili základům první pomoci. Foto.

 • V úterý 5.12. děti ze školky, školáci a kamarádi ze školky v Plavech navštívili městské divadlo v Jbc představení "Vosa Marcelka".

 • Ve středu 6.12. si děti robalily dárky, které nechal Mikuláš pod stromečkem. Hned vyzkoušely auta, balanční a poznávací kameny, domeček pro panenky, puzzle, stan a další hračky. Foto.

 • V neděli 10.12. proběhlo již tradiční adventní setkání u betléma, které připravujeme pro děti, rodiče i veřejnost. Žáci ZŠ vystoupili s vánočním povídáním "O vánočce". Mráz a vítr nevadil při zpěvu písniček z pohádek. Rodiče si kupovali výrobky svých dětí a příjemnou, pohodovou atmosféru doplňovala hudba rodiny Řehořkových. Foto.

 • 22.12. si děti i žáci poslední den v roce 2017 zkusili některé vánoční zvyky a ochutnali cukroví, které přinesli. Foto.

 • Ve středu 21.2. byla v olešnické sokolovně bojovná atmosféra. V rámci projektu Malotřídky pospolu proběhl turnaj ve vybíjené, kterého se účastnilo 13 týmů ze školy v Plavech, Kořenově, Slané u Semil, Zlaté Olešnice. Náš tým Tučňáci 1. a 2. ročník získal druhé místo a tým Tygři 3. a 4. ročník obsadil čtvrté místo. Děkujeme všem za sportovní dopoledne ve Zlaté Olešnici. Foto.

 • V rámci projektu Malotřídky pospolu proběhl v úterý 20.3. ve Skiareálu U Čápa slalom na lyžích. Z naší školy se zúčastnilo 11 žáků, kteří úspěšně reprezentovali olešnickou školu. Čtyři stáli na bedně vítězů a ostatní dostali diplom za účast. Bylo krásné slunečné dopoledne a všichni si s chutí zalyžovali na perfektně upravené sjezdovce. Foto.

 • Ve čtvrtek 22.3. se konalo školní kolo recitační přehlídky. Zúčastnilo se ho 19 žáků a porota neměla jednoduchý úkol. Musela vybrat 8 žáků, kteří nás budou zastupovat na recitační přehlídce ve Slané u Semil 10.4. 2018.

 • Ve středu 28.3. žáci  svými básničkami potěšili naše seniory. Společně s vedoucí dramatického kroužku paní Šulcovou v klubovně Restaurace V Údolí  předvedli básničky našim starším spoluobčanům.

 • V úterý 10.4. 2018 vyjeli naši žáci do Slané u Semil. V rámci projektu Malotřídky pospolu se zde konala přehlídka v recitaci. Naši žáci se pečlivě připravovali pod vedením paní Šulcové. Vyhráli obě kategorie a získali jedno druhé místo. Po skončení přehlídky byl pro všechny žáky připraven hudebně zábavný program. Foto

 • Ve čtvrtek 12.4. se naše děti ze školky a žáci ze školy setkali s kamarády z MŠ Plavy na pohádkovém představení "O pejskovi a kočičce". Byla spousta zábavy a děti se moc bavily. Foto

 • Ve čtvrtek 26.4. proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ. Naši předškoláci se celý den těšili a nemohli se dočkat až pro ně přijdou rodiče a půjdou spolu do školy. Na památku dostali dárečky - hrníček a organizér na pastelky, který vytvořili žáci v družině. Foto

 • Na plavecký výcvik jezdili žáci naší školy do bazénu ve škole Velké Hamry. V pěti lekcích se naučili nebát se ve vodě a přeplavat bazén bez pásku a základy plaveckých stylů. Foto

 • Předškoláci navštívili bazén třikrát a moc se jim tam líbilo. Nikdo se vody nebál a moc si to užili. Foto

 • Pro hezké okolí školy žáci osázeli truhlíky u zvoničky a u kostela. O květiny se starají zaléváním. Foto

 • Děti mateřské školy navštívily knihovnu. Prohlížely si knihy s obrázky a dozvěděly se jak si je můžou půjčit. Pár pěkných knih si půjčily do školky na četbu před odpočinkem. Foto

 • 1.6. proběhlo v areálu školy slavnostní otevření zrekonstruované školní zahrady. Tím bylo zahájeno odpoledne plné her, soutěží a zábavy nejen pro děti a rodiče, které uspořádala škola ve spolupráci s OÚ a Mysliveckým spolkem Zlatník. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a k dobré pohodě hrála kapela Naboso. Všem děkujeme za příjemné odpoledne. Foto

 • 8.6. proběhl v ZŠ Plavy v rámci projektu Malotřídky pospolu atletický trojboj a výstava prací s názvem "Školní strašidlo" Foto

 • V úterý 5.6. se konala Školkiáda v MŠ Plavy. Síly si změřily děti naší MŠ  a děti  z MŠ Plavy v běhu na 50 m, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku do dálky. Po soutěžení a po občerstvení se děti osvěžily v mlhovišti a do odjezdu autobusem si hrály na zahradě. Všichni si setkán užili. Foto

 • Ve středu 20.6. v 10,00 hodin byl odstartován školní závod v běhu  dětí MŠ i žáků ZŠ v rámci celostátní akce T-Mobile Olympijský běh. Běh proběhl v duchu fair play. Po doběhnutí dostali všichni medaily, diplom a Corny sušenku. Foto

 • V pondělí 25.6. se u sokolovny ve Zlaté Olešnici sešlo na 300 dětí z  MŠ a ZŠ Kořenov, MŠ a ZŠ Plavy, MŠ a ZŠ Slaná u Semil, ZŠ Velké Hamry a naší školy na Dni integrovaného záchranného systému. Svou práci dětem představily všechny složky IZS - Policie ČR, zdravotní záchranná služba, horská služba, hasiči a navíc i zástupci Plastické chirurgie ruky Vysoké n/J. Foto

 • Společný školní výlet všech dětí naší školy proběhl v úterý 26.6. Zážitkem byla jízda lodí Máj po Máchově jezeře a prouzdání se pískem a vodou v jezeře. Po obědě jsme navštívili Berouskův zvěřinec v Doksech. Výlet byl příjemnýn zakončením školního roku. Foto

 • Ve čtvrtek 28.6. si děti naší školy před prázdninami zopakovaly dopravní předpisy pro cyklisty. Podle svých dovedností absolvovaly jízdu zručnosti na odrážedlech a kolech. Zdatní cyklisté se potom vydali na cyklistický výlet. Mohli si vybrat ze dvou tras  - 4 km a 7 km. Všichni byli výborní. Foto

 • V pátek 29.6. žáci dostali vysvědčení. Prázdniny začaly. HURÁ ! Foto

Školní rok 2016/2017

 • Ve čtvrtek 1.9. 2016 jsme zahájili nový školní rok. MŠ bude navštěvovat 21 dětí a ZŠ 19 dětí. Do prvního ročníku nastoupilo 6 žáků. Do pátého ročníku odešli 3 žáci.

 • Ve středu 7.9. 2016 děti MŠ, žáci ZŠ a děti z MŠ Plavy navštívili společně divadelní představení v sokolovně ve Zlaté Olešnici. Nezbedná pohádka o Koblížkovi se všem líbila.

 • Ve čtvrtek 15.9. 2016 zahájily děti MŠ pod vedením odborných cvičitelů Sportovní školičku. Celostátní projekt hradí VZP - celkem 7 lekcí za 420 Kč. Více informací v sekci MŠ.

 • Ve středu 2.11. 2016 navštívily děti MŠ místní knihovnu. Paní knihovnice jim zajímavě povyprávěla o knížkách a jejich půjčování.

 • V pátek 25.11. 2016 do naší školy zavítala absolventka SPŠS Železný Brod s programem Jak se dělá sklo. Děti MŠ a ZŠ se seznámily s výrobou skla a skleněných figurek, řemeslem, které má v našem regionu dlouhou tradici.

 • V neděli 4.12. 2016 proběhlo v areálu školy Adventní setkání. S programem vystoupily děti MŠ a ZŠ, nechyběl trh s výrobky dětí a místních obyvatel. Rodina Řehořkových se postarala o hudební vystoupení a příjemnou atmosféru.

 • V pondělí 6.12. 2016 Mikuláš dětem naší školy nadělil spoustu pěkných hraček.

 • Ve čtvrtek 22.12. 2016 jsme si připomněli vánoční zvyky našich předků, ochutnali cukroví, zatancovali si a odešli na vánoční prázdniny.

 • V týdnu od 16.1. do 20.1. 2017 se předškolní děti a žáci ZŠ zúčastnili lyžařského výcviku, který proběhl ve Skiareálu Zlatá Olešnice. Všichni byli moc a moc spokojeni.

 •  Ve čtvrtek 2.2. 2017 zhlédly všechny děti naší školy divadelní představení  Pošťácká pohádka. Představení se konalo v olešnické sokolovně. Přijely i děti z MŠ Plavy.

 • Ve středu 15.2. 2017 v rámci projektu Malotřídky pospolu proběhl v sokolovně turnaj ve vybíjené. Zúčastnilo se ho 11 týmu ze ZŠ Kořenov, ZŠ Plavy, ZŠ a MŠ Slaná a naši žáci. V kategorii 3. - 5. ročník vybojovali naši žáci 3. místo.

 • Ve čtvrtek 16.3. 2017 proběhlo školní kolo recitační přehlídky, ve kterém porota vybrala naše zástupce na přehlídku ve Slané u Semil.

 • V úterý 21.3. 2017 proběhl v rámci projektu Malotřídky pospolu na sjezdovce U čápa závod ve slalomu na lyžích. Zúčastnili se reprezentanti ZŠ Plavy, Kořenov, Slaná u Semil a Zlatá Olešnice.

 • V pátek 31.3. 2017 jsme vyjeli na přehlídku škol v recitaci. V rámci projektu Malotřídky pospolu ji připravila ZŠ Slaná u Semil. Po přehlídce byl pro všechny děti připraven maškarní rej.

 • Ve středu 12.4. 2017 ČČK Jablonec n/N proškolil děti MŠ a žáky ZŠ v poskytování první pomoci a bezpečném chování ve škole i mimo školu.

 • Od 21.4. do 19.5. 2017 probíhal plavecký výcvik předškolních dětí a žáků ZŠ. Proběhl v pěti dvouhodinových lekcích v bazénu ZŠ Velké Hamry. Dětem se moc líbilo.

 • Ve čtvrtek 4.5. 2017 předškolní děti MŠ a žáci ZŠ zhlédli představení Divadla ÚDIF. Toto divadlo je zaměřené na fyzikální pokusy.

 • V pátek 26.5. 2017 proběhla na hřišti v Plavech poslední část projektu Malotřídky pospolu - atletický trojboj. Sportovní klání bylo spojené výstavou dětských prací na téma "jaro".

 • V pátek 2.6. 2017 jsme nejen pro děti a rodiče uspořádali ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Zlatník a Obcí Zlatá Olešnice odpoledne plné her a soutěží "Hraje si celá rodina". Pro všechny jsme připravili občerstvení a k dobré náladě nám hrála kapela Naboso. Všem, kteří akci nezištně podpořili, děkujeme.

 • Knihovnu v naší obci 7.6. navštívily děti MŠ. Žáci ZŠ ji navštívili o den později. Paní Šulcová si pro ně připravila zábavný a poučný program. Děkujeme.

 • V úterý 13.6. 2017 zavítaly děti MŠ do partnerské MŠ Plavy a změřily síly na tradiční Školkiádě. Soutěžilo se v běhu na 50m, hodu kriketovým míčkema a skoku z místa.

Školní rok 2015/2016

 • V úterý 1.9.2015 jsme všichni společně zahájili nový školní rok. MŠ navštěvuje 24 dětí, do ZŠ dochází 16 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 6 dětí.

 • Během prázdnin jsme vybudovali nové sportovní hřiště pod školou. Máme nové doskočiště pro skok daleký, koš na košíkovou, šplhovou stěnu a kolotoč.

 • Ve čtvrtek 24.9. 2015 navštívili žáci ZŠ Rozhlednu U čápa a nedaleký lesopark na Příchovicích. Na kopec nás vyvezli hasiči a zpátky jsme šli pěšky. Cestou jsme se zastavili u kapličky.

 • V pondělí 5.10. 2015 zahájily děti MŠ Sportovní školičku. V 10 lekcích se seznámí s různými druhy sportů. Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj všech dětí.  Na tento program dětem přispívá jejich zdravotní pojišťovna.

 • V úterý 6.10. 2015 předškolní děti MŠ a žáci ZŠ vyjeli do Plavů, kde MŠ Plavy zajistila program Mobilního planetária. Děti zhlédly program o Sluneční soustavě a planetách. Moc se nám to líbilo.

 • Ve středu 7.10. 2015 navštívila MŠ i ZŠ paní Mgr. Juříková s programem Bengálské děvčátko. Velmi pěkným a  zábavným způsobem umožnila dětem poznání, jak žijí děti jinde na světě, co mají společného a čím se liší.

 • V pondělí 19.10. 2015 se žáci ZŠ zúčastnili akce Týden české hračky v areálu firmy DETOA Albrechtice. Seznámili se s výrobou dřevěných hraček a zapojili se do soutěže ve výrobě vlastní hračky. Také poznali méně známou část svého regionu.

 • Ve středu 18.12. 2015 proběhl v MŠ program s názvem Den s dopravní výchovou. Děti se seznámily se základními pravidly bezpečného pohybu po silnicích a při jízdě automobilem. Program byl hrazen KÚ LK.

 • V pátek 4.12. 2015 navštívil naši školu Mikuláš s čertem a přinesli dětem hračky do MŠ i ŠD.

 • V neděli 6.12. 2015 proběhlo u školy první adventní setkání u betléma. Součástí bylo vystoupení dětí naší MŠ a ZŠ. Na trumpetu zatroubil pan Marek Žanta. Prodávali jsme výrobky dětí a místních obyvatel, teplé nápoje a moučníky. Radost nám udělalo, že přišlo hodně Olešňáků i přespolních.

 • V úterý 22.12. 2015 jsme zakončili rok společným programem dětí MŠ a žáků ZŠ zaměřeným na adventní a vánoční zvyky v našem kraji. Společně jsme vyráběli a pouštěli lodičky z ořechů, ochutnávali cukroví, krájeli jablka a dobře se bavili.

 • V týdnu od 11.1. 2016 do 15.1. 2016 se předškolní děti MŠ zúčastnily lyžařského výcviku ve Skiareálu Zlatá Olešnice. Všichni to zvládli a naučili se základům lyžování.

 • V týdnu od 18.1. 2016 do 22.1. 2016 lyžařský výcvik absolvovali ve Skiareálu Zlatá Olešnice žáci ZŠ. Všem se na výcviku moc líbilo. Už se těší na příští rok.

 • V pondělí 25.1. 2016 proběhl zápis do ZŠ.

 • Ve středu 17.2. 2016 proběhl v sokolovně ve Zlaté Olešnici v rámci regionálního projektu"Malotřídky pospolu" turnaj  ve vybíjené. Zúčastnilo  se ho 11 týmů z malotřídních škol( ZŠ Plavy, ZŠ Kořenov, ZŠ Slaná a naše škola).

 • Ve čtvrtek 3.3. 2016 se v ZŠ konalo školní kolo v recitaci. Osm žáků, kteří byli porotou vybráni bude ZŠ reprezentovat na recitační přehlídce v rámci projektu Malotřídky pospolu ve Slané u Semil. Děti se připravovaly pod vedením paní Šulcové v dramatickém kroužku.

 • Ve středu 9.3. 2016 žáci ZŠ společně se ZŠ Kořenov vyjeli do Slané u Semil na recitační přehlídku malotřídních škol. Zde jsme v kategorii 1. - 2. ročník získali první místo. Po skončení recitace žáci zhlédli divadelní pohádku.

 • V úterý 15.3. 2016 se na sjezdovce U čápa na Příchovicích konal závod ve slalomu žáků ZŠ v rámci projektu Malotřídky pospolu. Závod připravila ZŠ Kořenov.

 • Ve středu 16.3. 2016 děti MŠ a žáci ZŠ navštívili divadlo Pepin zahradníkem, které zavítalo do sokolovny ve Zlaté Olešnici. Divadlo navštívily také děti z MŠ Plavy.

 • Ve čtvrtek 17.3. 2016 předškolní děti MŠ a žáci ZŠ absolvovali výchovně vzdělávací program v rámci projektu RECYKLOHRANÍ o třídění odpadu.

 • V sobotu 2.4. 2016 některé odvážné děti z MŠ a ZŠ strávily Noc s Andersenem v rodném domě Antala Staška ve Stanovém. Akci připravila paní Poloprudská a paní Šulcová. Podpořila je Obec Zlatá Olešnice a naše škola.

 • Ve čtvrtek 14.4. 2016 se děti MŠ i žáci ZŠ seznámili s neobvyklým hudebním nástrojem - drumbenem. Pod vedením paní Cermanové z Domu dětí V Lomnici n/P si vyzkoušeli bubnování a hru na další nástroje ve dvouhodinovém programu.

 • V pátek 29.4. 2016 se naše škola proměnila ve " školu čarodějnickou". Dopoledne her a soutěží jsme zakončili ohněm a "čarodějnickým  obědem" na školní zahradě.

 • Žáci ZŠ splnili všechny disciplíny v projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj. Každý žák dostal podle svých individuálních výsledků doporučení, kterému sportu by se měl věnovat.

 • Od 6.5. 2016 do 10.6. 2016 každý pátek předškolní děti MŠ a žáci ZŠ absolvovali plavecký výcvik v bazénu ZŠ Velké Hamry.

 • V pondělí 30.5. 2016 pokračoval projekt Malotřídky pospolu atletickým trojbojem na hřišti v Plavech. Žáci soutěžili v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Zlaté medaile vybojovali Zbyněk Holina a Kristýna Černá.

 • V pátek 3.6. 2016 jsme společně s rodiči a další veřejností oslavili u školy Den dětí. Program obohatil Myslivecký spolek Zlatá Olešnice - děti si mohly zastřílet z luku, ze vzduchovky a projít naučný kvíz. Celé odpoledne nám hrála kapela Naboso.

 • Ve středu 8.6. 2016 děti z MŠ změřily své síly s dětmi z MŠ Plavy. Na hřišti v Plavech proběhla Školiáda - běh na 50 m, skok z místa a hod kriketovým míčkem. Každý něco vyhrál a všichni měli radost.

 • V úterý 21.6. 2016 proběhl u sokolovny Den s integrovaným záchranným systémem. Celou akci zaštítil a připravil starosta obce JIří Černý. Zúčastnilo se jí na 300 dětí z okolních škol a také obyvatelé naší obce. Pro děti to byla nejen zábava, ale hlavně poučení, jak v praxi vypadá práce jednotlivých složek IZS. Za podpory sponzorů bylo připraveno pro všechny také dobré pohoštění.

 • Ve středu 22.6. 2016 jsme se zapojili do celostátní sportovní akce Olympijský běh. Běžely úplně všechny děti  a všechny se mohly radovat z diplomu a náramku od sponzorů - T - Mobile, KOH - IN - NOR.

 • V pondělí 27.6. 2016 jsme se společně vydali na školní výlet do bývalého vojenského prostoru Milovice - dnes zábavný park Mirakulum. Pro děti velmi příjemné a zábavné prostředí. V rozlehlém parku je plno atrakcí a možností, jak se pobavit. A děti se bavily výborně. To byl smysl našeho výletu.

 • Ve středu 29.6. 2016 jsme zakončili rok jízdou zručnosti na odrážedlech, koloběžkách a kolech. Pro děti jsme připravili dráhu, kterou musely projet podle předpisů a bezpečně. Zdatní cyklisté potom vyrazili na cyklistický výlet po okolí Zlaté Olešnice.

 • Ve čtvrtek 30.6. 2016 žáci dostali vysvědčení  a odešli na prázdniny. 
  Budoucí prvňáci se rozloučili s MŠ výletem do Vysokého nad Jizerou.
   Navštívili muzeum a cukrárnu.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Školní rok 2014/2015 

 • V úterý 23.9. 2014 předškoláci MŠ a žáci ZŠ zhlédli v jabloneckém divadle muzikál pro děti Ferda Mravenec.

 • V sobotu 4.10. 2014 jsme si připomněli 120 let od otevření budovy školy. Na Den otevřených přišlo k naší radosti hodně návštěvníků. Při této příležitosti byla odhalena dřevěná socha Hurvínka, kterou obci Zlatá Olešnice věnovalo město Desná. Milými slovy ji posvětila i paní Štáchová - " Ať Hurvínek zdobí vaši školu a dělá radost dětem". Děkujeme.

 • Ve středu  3.12. 2014 přišla mezi děti Barborka a přinesla jim drobné dárky.

 •   V pátek 5.12. 2014 zavítal do naší školy Mikulášem s hodným čertem. Nejprve děti čertovi moc nedůvěřovaly, ale nakonec se s ním spřátelily.

 • Ve čtvrtek 11.12. 2014 jsme pozvali rodiče a spoluobčany do velké zasedací místnosti obecního úřadu na Vánoční besídku. Děti MŠ i žáci ZŠ předvedli svoje dovednosti - recitovali, zpívali, tancovali, hráli na flétnu a také divadlo.

 • Ve středu  21.1. 2015 proběhl první projektový den v rámci projektu Zdravě a bezpečněv Libereckém kraji. Na programu byly zásady zdravé výživy a zdravého způsobu života.

 • Ve středu 28.1. 2015 se konal zápis dětí do základní školy. Děti z MŠ upekly společně s paní učitelkou na tento slavnostní den výborný jablkový závin.

 • Ve středu 11.2.  2015 se uskutečnil  v sokolovně  ve Zlaté Olešnici v rámci projektu "Malotřídky pospolu" turnaj ve vybíjené.  Zúčastnila se ho téměř stovka dětí ze ZŠ a MŠ Kořenov, ZŠ Plavy, ZŠ a MŠ Slaná u Semil a ZŠ a  MŠ Zlatá Olešnice.

 • 25.2. 2015 proběhl ve škole projktový den Zdravě a bezpečně v Libereckém kraji. Žáci absolvovali čtyřhodinový blok dopravní výchovy a první pomoci pod vedením odborných lektorů.

 • 13.3. 2015 nám zahráli žáci ZŠ Kořenov divadlo Marnivý císař.

 • 18.3. 2015 se vybraní žáci ZŠ zúčastnili recitační přehlídky v ZŠ Kořenov v rámci projektu Malotřídky pospolu.

 • 15.4. 2015 děti MŠ navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice si pro ně připravila program Jaro ( básničky, písničky, vůně, jména).

 • 16.4. 2015 se uskutečnil zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016.

 • 24.4. 2015 předškolní děti MŠ a žáci ZŠ zahájili plavecký výcvik v bazénu ZŠ Velké Hamry. 

 • 30.4. 2015 jsme přivítali jaro pálením čarodějnic na školní zahradě. Pro děti byl připravený "čarodějnický program", "čarodějnický jídelníček" a na závěr společný oběd na školní zahradě.

 • 6.5. 2015 se žáci ZŠ zúčastnili kladení věnců u pomníku padlých v parku vedle školy u příležitosti 70. výročí druhé světové války.

 • 7.5. 2015 proběhl ve škole poslední projektový den v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Libereckém kraji. V rámci projektu navíc škola získala 6 jízdních kol a přileb pro děti.

 • Od 24.4. do 5.6.2015 absolvovali žáci ZŠ a předškolní děti MŠ plavecký výcvik v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

 • 28.5. 2015 proběhl v rámci projektu "Malotřídky pospolu" druhý ročník Trojboje malotřídek v Plavech na hřišti. Zúčastnili se žáci naší ZŠ, ZŠ Kořenov, ZŠ Plavy a ZŠ Slaná u Semil. Z našich žáků získala Kristýna Černá 1. místo  v kategorii 3. - 5. ročník dívky a Zbyněk Holina 3. místo ve stejné kategorii mezi chlapci. Závod podpořili svou návštěvou starostové obcí.

 • 4.6. 2015 proběhla na školní zahradě oslava Dne dětí. Program  Hraje si celá rodina začal v 15 hodin. Pro děti a rodiče byly připraveny sportovní hry a soutěže. Od 16 hodin nám krásně hrála folk a country skupina Naboso. Společně jsme si opekli buřty a strávili příjemné odpoledne.

 • Během druhého pololetí žáci ZŠ trénovali 8 disciplín v rámci republikového projektu Česko sportuje a během měsíce května splnili všechny disciplíny Olympijského víceboje (skok z místa, hluboký předklon, běh na 500 m, zkrácené sedy - lehy, sprint na 60 m, stoj na jedné noze, člunkový běh, hod basketbalovým míčem). Na závěr všichni dostali vysvědčení s podrobným popisem,  vyhodnocením výsledků a doporučením vhodných sportů podle svých dispozic.

 • V úterý 16.6. vyjely děti MŠ do naší spřízněné MŠ Plavy. Zde proběhl 2. ročník Školkiády ve třech disciplínách - běh na 50 m, skok z místa a hod kriketovým míčkem. Všichni si zasportovali, přivezli si diplomy a vybojovali jsme i 4 medaile.

 • V úterý 23.6. se konal u sokolovny ve Zlaté Olešnice Den integrovaného záchranného systému. Celou akci organizoval a zaštítil starosta obce Jiří Černý. Dětem se představily všechny složky IZS - Český červený kříž, Horská služba Jizerských hor, Policie ČR Tanvald, Hasičský záchranný sbor LK, Armáda ČR. Přivezly s sebou techniku, předvedly zásah u nehody, děti svezly v autech a obojživelném vozidle. První pomoc si mohly děti vyzkoušet u stánku ČČK, ukázku zbraní přivezli vojáci Armády ČR. Pro všechny bylo připraveno i občerstvení.

 • Ve středu 24.6. jsme se všichni zapojili do celostátní sportovní akce OLYMPIC DAY - T - mobil Olympijský běh. Od sponzora( T - mobil) každý účastník obdržel tričko a mohl vyběhnout na trať. Děti MŠ běžely  600 m, žáci ZŠ 1 000 m. Všichni doběhli do cíle.

 • V pátek 26.6. proběhl v naší škole Cyklistický den. Všechny děti absolvovaly na parkovišti u sokolovny jízdu zručnosti na odrážedlech a kolech. Žáci ZŠ navíc vyrazili na cyklistický výlet, kde využili svoje znalosti z dopravní výchovy.

 • V pondělí 29.6. jsme všichni společně školní rok zakončili výletem do ZOO ve Dvoře Králové. 

 • V úterý 30.6. žáci dostali vysvědčení a začaly jim zasloužené  prázdniny. Provoz MŠ probíhal do 10.7. a od 13.7. byla uzavřena i MŠ.

Školní rok 2013/2014

 • 17.10. 2013 děti MŠ a žáci ZŠ navštívili divadelní představení s Čerty nejsou žerty ve Vyském nad Jizerou.

 • V měsíci říjnu se žáci ZŠ zapojili do mezinárodního česko  - slovenského projektu Záložka do knihy spojuje. Se žáky ZŠ Michálkov( Krásno nad Kysucou) si vyměnili záložky, které ve škole vyrobili. 

 •  27.11. 2013 děti MŠ i žáci ZŠ absolvovali výchovný program Zdravá pětka, který jim hravou formou připomněl zásady zdravé výživy.

 • 4. 12. 2014 navštívila naši školu Barborka a přinesla dětem drobné dárky.

 • 6.12. 2014 přišel také Mikuláš, s dětmi si popovídal, zazpíval a podělil je dárky.

 • 9. 12. 2013 proběhl v naší škole  Den otevřených dveří, odpoledne vánoční dílna s rodiči a besídka pro rodiče.

 • Od 17. 2. do 21.2. 2014 žáci ZŠ a předškolní děti MŠ absolvovali v Rejdicích lyžařský výcvik pod vedením instruktorů Classic Ski School Rejdice.

 • V pátek 21.2. 2014 předškolní děti MŠ a žáci ZŠ navštívili ZŠ Plavy a zhlédli představení Divadla ÚDIF ( Úžasné divadlo fyziky).

 • Ve čtvrtek 6.3. 2014 se ve škole konal výchovný program na téme třídíme odpad pod názvem TONDA OBAL. Zúčastnili se žáci ZŠ a starší děti MŠ.

 • V měsíci březnu jsme se zapojili do projektu  Školy pro UNICEF - Mýdlo - hrdina dětí.

 • V pátek 4.4. 2014 absolvovaly všechny děti výchovný a vzdělávací program ČČK Jablonec n/N Doktorů se nebojíme. 

 • Ve středu 9.4. děti MŠ navštívily místní knihovnu a žáci ZŠ o týden později - 16.4. Někteří se rovnou přihlásili mezi čtenáře knihovny.

 • V úterý 15.4. se konalo velikonoční odpoledne s rodiči. Zvláště  zajíčci ze sena paní Hrbáčkové měli úspěch.

 • Ve středu 23.4. proběhl v MŠ i ZŠ společný projekt ke Dni Země. 

 • Ve čtvrtek 24.4. starší děti MŠ a žáci ZŠ navštívili v Eurocentrum Jablonec n/N koncert J. Uhlíře.

 • V pátek 25.4. předškolní děti MŠ a žáci ZŠ zahájili plavecký výcvik v bazénu ZŠ Velké Hamry. Výcvik končí 6. června.

 • Ve středu 30.4. proběhl v MŠ i ZŠ sportovně vzdělávací program pod názvem Rej čarodějů a čarodějnic.

 • V pátek 2.5. žáci ZŠ a předškolní děti MŠ společně s dětmi ZŠ a MŠ Hamrska navštívili Prahu. Našim cílem byla exkurze v České televizi a návštěva Vyšehradu.

 • V pátek 9.5. žáci ZŠ a předškolní děti MŠ v rámci dopravní výchovy navštívili dopracní hřiště v Košťálově. Od 9 do 11 hodin si cvičili jízdu na kole podle pravidel silničního provozu.

 • V úterý 13.5. proběhl zápis do MŠ. 

 • Ve čtvrtek 29.5. si žáci ZŠ změřili své síly s vrstevníky ze ZŠ Plavy a ZŠ Kořenov v atletickém Trojboji malotřídek na hřišti v Plavech. Žáky přišli povzbudit i starostové a celou akci nám pomohli podpořit i finančně.

 • V pondělí 2.6. proběhl na školní zahradě zábavně vzdělávací program pro všechny děti naší školy pod názvem Pohádkový den.

 • Ve čtvrtek 12.6. sportovaly děti  naší MŠ společně s dětmi MŠ Plavy na společné akci pod názvem Školkiáda. Soutěžily na hřišti v Plavech v běhu, hodu tenisovým míčkem a skoku do dálky.

 • Ve středu 18.6. navštívily děti MŠ Vysoké nad Jizerou. Zašly i do cukrárny na zmrzlinu.

 • Ve středu 25.6. děti MŠ jely vlakem ne celodenní výlet  do liberecké ZOO.

 • Ve čtvrtek 26.6. v rámci dopravní výchovy všichni žáci ZŠ absolvovali jízdu zručnosti na kolech a zdatnější i cyklistický výlet. Děti MŠ absolvovaly jízdu zručnosti na odrážedlech.

 

V pátek 27.6. dostali žáci ZŠ vysvědčení. Předávání se zúčastnil i pan starosta. ......a začaly prázdniny.

 

Školní rok 2012/2013

 • 22.3. 2013 se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan 2013.

 • 3.4. 2013 proběhla v ZŠ beseda se spisovatelem panem Petrem Holánem a autorské čtení jeho knihy. Zúčastnili se nejen školáci, ale i budoucí prvňáčci.

 • V lednu a únoru jsme se zapojili do veřejné sbírky FONDU SIDUS. Výtěžek je určen na vybavení dětské nemocnice v Praze Motole a v Olomouci.

 • 18. 4. 2013 jsme se zapojili do testování SCIO Stonožka ( ČJ, AJ, M, Klíčové kompetence, Člověk a jeho svět).

 • 9.5. 2013 se uskutečnili společná dílna dětí a rodičů u příležitosti Dne matek. Bylo to příjemné odpoledne.

 • V pátek 10.5. 2013 zahájí žáci ZŠ plavecký výcvik v bazénu ZŠ Velké Hamry. Zúčastní se i děti MŠ, které jdou po prázdninách do školy.Všichni obdrží písemné instrukce.

 • 12.6. 2013 jsme byli všichni společně na školním výletě na zámku v Zákupech a na Máchově jezeře jsme se projeli lodí.

 • 20. 6. 2013 jsme navštívili rozhlednu U borovice v Roprachticích.

 • 7. 6. 2013 absolvovali děti MŠ jízdu zručnosti na odrážedlech a žáci ZŠ na kolech. Žáci ZŠ se potom vydali na cyklistický výlet.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

mailto:skolazlataolesnice@seznam.cz

mob: 731 470 115
mob: 731 550 902 ( ředitelna)
ID datové schránky: 7mjmjaf
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

Pověřenec GDPR: Černá Petra

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies