Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

Historie

Základní kámen nové školní budovy byl položen 12. července 1893. Nákladem 23 500 zlatých byla postavena za 14 měsíců. Slavnostně byla otevřena 16. září 1894. Ve třech třídách se vyučovalo 179 žáků. Od té doby prošlo školními lavicemi mnoho žáků a škola slouží svému poslání dodnes.

V roce 1961 byla zredukována na jednotřídní školu a v témže roce byla otevřena i mateřská škola a školní jídelna. Celá budova byla postupně modernizovaná a po celou svoji historii udržována. Poslední velká rekonstrukce za více než 2 miliony korun proběhla v roce 2004. Dnes škola spolu s kostelem tvoří důstojnou dominantu obce.

Současnost školy

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem.
Zahrnuje tyto součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu
Základní škola má jednu třídu, od školního roku 2011/2012 se čtyřmi postupnými ročníky.
Mateřská škola je rovněž jednotřídní. Do smíšené třídy docházejí děti od 3 do 6 let nejen ze Zlaté Olešnice, ale i okolních obcí.

Do školní družiny docházejí všichni žáci základní školy.
Školní jídelna vaří i vydává obědy a svačiny. Dopolední svačiny odebírají i všichni žáci základní školy.

Budova školy prošla za výrazné pomoci zřizovatele v posledních deseti letech postupně celkovou rekonstrukcí vně i uvnitř. Nově byla vybudována všechna sociální zařízení, úklidová místnost, zázemí pro zaměstnance. Školní kuchyně byla vybavena podle hygienických požadavků. Všechny prostory, které slouží dětem, byly vybaveny novým nábytkem a dalším potřebným vybavením.

Rovněž školní zahrada byla částečně nově vybavena a v dalších letech bude obnova pokračovat.

Škola nemá odpovídající tělocvičnu. K výuce Tv využívá za příznivého počasí školní hřiště a krásnou okolní přírodu. Jinak děti cvičí v sále nově postavené obecní budovy (bývalé sokolovny). 
Naší snahou je vytvořit pro děti příjemné a podnětné prostředí a poskytnout jim dobrý základ pro další vzdělávání.  

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

mailto:skolazlataolesnice@seznam.cz

mob: 731 470 115
mob: 731 550 902 ( ředitelna)
ID datové schránky: 7mjmjaf
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

Pověřenec GDPR: Černá Petra

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies