Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice
Aktuality
Týden otevřeného vyučování
 
 Zápis do ZŠ
 
Zápis do MŠ

 

  Napsali o nás
 

Naše MŠ a ZŠ jsou
zapojeny do projektu

"Šablony pro MŠ a ZŠ Zlatá Olešnice."
Projekt byl zahájen 1.9.2017
a potrvá do 31.8. 2019.
Projekt je financován EU 
a státním rozpočtem.  
Cílem je zkvalitnění, prohloubení a
individualizace výchovně
vzdělávací práce v MŠ a ZŠ.
 

Sbíráme a třídíme odpad

školní rok 2018/2019

  

Mateřská škola je zapojena
do projektu
Za jeden provaz
financovaného EU a MŠMT

 

 

Základní škola je zapojena
do projektu  Individuálně,
ale společně a jinak
financovaného EU a MŠMT


 

 

Děkujeme zlatoolešnickým včelařům.
Do školní jídelny nám darovali
14 kg kvalitního medu.
 

 Napsali o nás :

http://www.nasejablonecko.cz/
jablonecko-aktualne/projekt-
malotridky-pospolu-pokracuje-
i-v-roce-2016/?aktualitaId=42781

 www.5plus2.cz/

 Trojboj malotřídek
www.nasejablonecko.cz  

 

Žáci ZŠ se účastní projektu
Česko sportuje. 
podrobnosti
ZDE  

 

ZŠ je zapojena do projektu
Ovoce do škol 

 

 

Organizace ŠD

Hlavím posláním naší školní družiny je zajistit pro žáky zájmové činnosti a jejich odpočinek po vyučování. Školní družina je součástí ZŠ. Řídí se vnitřním řádem ŠD. Pro svoji činnost využívá nejem místnost v přízemí školy, ale také školní tělocvičnu, školní hřiště, školní zahradu a okolní přírodu. Práci v ŠD vede jedna vychovatelka.

Žáci se do ŠD přihlašují písemnou přihláškou. Odchody žáků se řídí podle písemných požadavků zákonných zástupců uvedených na přihlášce. Jiný čas nebo způsob odchodu je možný pouze na základě písemné omluvenky, popř. telefonické omluvenky. Úplata za pobyt ve školní družině činí 60,- Kč měsíčně.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování především formou odpočinkových a zájmových činností.

Odpočinkové činnosti: klidné hry na koberci, četba, poslech CD, stolní hry, stavebnice, omalovánky, časopisy apod.

Rekreační činnosti: zde převažuje aktivní odpočinek s pohybem( ve školní tělocvičně, vycházky, hry na školním hřišti).

Zájmové činnosti: výtvarné a rukodělné práce ( práce s papírem, textilem, přírodninami) a jejich užití na výzdobu budovy školy. Dramatizace pohádek.

Příprava na vyučování: formou didaktických her, soutěží, hádanek, rébusů a práce s žákovskými výukovými programy na PC. Žákům v naší ŠD pomáháme při zaostávání v učivu nebo při doplnění učiva po nemoci. ŠD tak pomáhá významným způsobem realizovat naše snahy o inkluzívní způsob vzdělávání.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

e-mail: zszolesnice@iol.cz    
materskaskola@zlata-olesnice.cz
skolnidruzina@zlata-olesnice.cz

tel: 483 769 019
mob: 731 550 902
ID datové schránky: 7mjmjaf
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

Pověřenec GDPR: Černá Petra

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies