Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice
Aktuality
Týden otevřeného vyučování
 
 Zápis do ZŠ
 
Zápis do MŠ

 

  Napsali o nás
 

Naše MŠ a ZŠ jsou
zapojeny do projektu

"Šablony pro MŠ a ZŠ Zlatá Olešnice."
Projekt byl zahájen 1.9.2017
a potrvá do 31.8. 2019.
Projekt je financován EU 
a státním rozpočtem.  
Cílem je zkvalitnění, prohloubení a
individualizace výchovně
vzdělávací práce v MŠ a ZŠ.
 

Sbíráme a třídíme odpad

školní rok 2018/2019

  

Mateřská škola je zapojena
do projektu
Za jeden provaz
financovaného EU a MŠMT

 

 

Základní škola je zapojena
do projektu  Individuálně,
ale společně a jinak
financovaného EU a MŠMT


 

 

Děkujeme zlatoolešnickým včelařům.
Do školní jídelny nám darovali
14 kg kvalitního medu.
 

 Napsali o nás :

http://www.nasejablonecko.cz/
jablonecko-aktualne/projekt-
malotridky-pospolu-pokracuje-
i-v-roce-2016/?aktualitaId=42781

 www.5plus2.cz/

 Trojboj malotřídek
www.nasejablonecko.cz  

 

Žáci ZŠ se účastní projektu
Česko sportuje. 
podrobnosti
ZDE  

 

ZŠ je zapojena do projektu
Ovoce do škol 

 

 

Organizace dne

6.30- 8.00    Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
                    do třídy, spontánní zájmové aktivity.

8.00- 8.15   Pohybové aktivity, TV chvilka.

8.15- 8.45   Osobní hygiena, dopolední svačina.

8.45- 9.30   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
                    zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s
                    integrovanými dětmi, řízené aktivity.

9.30 - 11.30  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
                    ( řízené i volné hry ),  případně náhradní činnost.

11.30 - 12.15  Oběd a osobní hygiena dětí.

12.15 - 14.00  Pohádka, spánek a odpočinek dětí respektující jejich potřeby, 
                       individuální práce s dětmi ( předškolními ), klidná hra.

14.00 - 14.30  Osobní hygiena, odpolední svačina.

14.30 - 16.00  Spontánní činnosti dětí a aktivity řízené pedagogem zaměřené
                       především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity ,
                       v letním období a za pěkného počasí děti pobývají na zahradě
                       a na hřišti, odchod dětí ze školky .

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální 
možnosti dětí a jejich aktuální potřeby.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

e-mail: zszolesnice@iol.cz    
materskaskola@zlata-olesnice.cz
skolnidruzina@zlata-olesnice.cz

tel: 483 769 019
mob: 731 550 902
ID datové schránky: 7mjmjaf
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

Pověřenec GDPR: Černá Petra

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies