Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice
Aktuality
Děkujeme všem, kteří přispěli
do sbírky na obnovu betléma 
při adventním setkání  10.12.
Bylo vybráno 3 111,-Kč.
V loňském roce byl po
prolomení 
střechy zničen. 
Paní Hrbáčková a pan Veselý
ho znova celý vystavěli.
Patří jim velký dík nás všech.


Naše MŠ a ZŠ jsou
zapojeny do projektu

"Šablony pro MŠ a ZŠ Zlatá Olešnice."
Projekt byl zahájen 1.9.2017
a potrvá do 31.8. 2019.
Projekt je financován EU 
a státním rozpočtem.  
Cílem je zkvalitnění, prohloubení a
individualizace výchovně
vzdělávací práce v MŠ a ZŠ.

 

Sbíráme kůru z citrónů
a pomerančů

Sbíráme a třídíme odpad
školní rok 2017/2018 

 

Děkujeme Mysliveckému spolku
Zlatník za sponzorský dar
a pomoc při uspořádání akce
Hraje si celá rodina.

  

Mateřská škola je zapojena
do projektu
Za jeden provaz
financovaného EU a MŠMT

 

 

Základní škola je zapojena
do projektu  Individuálně,
ale společně a jinak
financovaného EU a MŠMT


 

 

Děkujeme zlatoolešnickým včelařům.
Do školní jídelny nám darovali
14 kg kvalitního medu.
 

 

Napsali o nás :

http://www.nasejablonecko.cz/
jablonecko-aktualne/projekt-
malotridky-pospolu-pokracuje-
i-v-roce-2016/?aktualitaId=42781

 

www.5plus2.cz/

 

Trojboj malotřídek
www.nasejablonecko.cz 

 

Žáci ZŠ se účastní projektu
Česko sportuje. 
podrobnosti
ZDE 

 

ZŠ je zapojena do projektu
Ovoce do škol 

 

 

Zaměstnanci

Pedagogové

  • Mgr. Renata Pekařová - ředitelka školy, učitelka 1.- 4.ročník
  • Jana Hozdová - vedoucí učitelka MŠ, učitelka ZŠ ( VV, TV) 
  • Patricie Nováková- vychovatelka ŠD, učitelka MŠ, učitelka ZŠ ( AJ, HV)
  • Petra Šalšová - asistent pedagoga v ZŠ
  • Monika Dyntrová -  asistent pedagoga v MŠ

Provozní zaměstnanci

  • Blanka Balatková - vedoucí ŠJ, kuchařka
  • Věra Josífková - školnice
  • Jindřich Matura - topič, údržba školního pozemku
  • Veronika Maturová - praní prádla

 

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

e-mail: zszolesnice@iol.cz    
materskaskola@zlata-olesnice.cz
skolnidruzina@zlata-olesnice.cz

tel: 483 769 019
mob: 731 550 902
ID datové schránky: 9seo7z
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality